Ανανέωση πιστοποιητικού ασφάλειας υγείας

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία, το πιστοποιητικό ασφάλισης υγείας του πελάτη και των μελών της οικογένειάς του πρέπει να ανανεώνεται κάθε χρόνο.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens