Αρχική διαδικασία

  • Έκδοση θεώρησης εισόδου (Visa) για την ελληνική επικράτεια.
  • Έκδοση Ελληνικού αριθμού Φορολογικού Μητρώου. Απαιτείται μια επίσκεψη στις φορολογικές αρχές, από κοινού με τον πελάτη, ο οποίος θα πρέπει να έχει στην διάθεσή του το διαβατήριό του και μια έγκυρη Visa σε ισχύ.
  • Η εταιρεία μας προσφέρει την δυνατότητα ανοίγματος τραπεζικού λογαριασμού πελατών σε Ελληνικές τράπεζες.

1Η διαδικασία χρειάζεται συνήθως μια εργάσιμη ημέρα για να ολοκληρωθεί και απαιτούνται τα ακόλουθα έγγραφα:

  • Διαβατήριο και έγκυρη Visa σε ισχύ
  •  Έναν οποιοσδήποτε λογαριασμό, ο οποίος να αποδεικνύει την κατοικία του πελάτη στη χώρα προέλευσής του (π.χ. λογαριασμός ηλεκτρικού ρεύματος)
  • Ένα έγγραφο, το οποίο να αποδεικνύει τον αριθμό τηλεφώνου του πελάτη (δήλωση κινητού τηλεφώνου)
  •  Ένα έγγραφο, το οποίο αποδεικνύει τον αριθμό ΑΦΜ στη χώρα του πελάτη και το εισόδημά του (Δήλωση Φόρου Εισοδήματος)
  • Μια συστατική επιστολή τραπέζης που σχετίζεται με έναν ήδη υπάρχοντα λογαριασμό που ανήκει στον πελάτη.
  • Ένα έγγραφο που να αποδεικνύει την επαγγελματική διεύθυνση του πελάτη (αν υπάρχει)

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens