Διαχείριση και αποπληρωμή λογαριασμών που αφορούν  το ακινήτο

Αναλαμβάνουμε την καταβολή του συνόλου των λογαριασμών (ηλεκτρικού ρεύματος, νερού, κοινοχρήστων) που σχετίζονται με την ιδιοκτησία του πελάτη.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens