Έρευνα Τίτλων Ιδιοκτησίας

Πριν την υπογραφή της σύμβασης αγοράς ενός ακινήτου, απαιτείται μια  έρευνα σχετικά με τους τίτλους ιδιοκτησίας του κτιρίου, προκειμένου να εξακριβωθεί αν το ακίνητο δεν έχει βάρη (π.χ. υποθήκη, κατάσχεση κ.λπ.).

Η προκαταρκτική έρευνα διεξάγεται σε δύο φάσεις,  σε ένα πρώτο στάδιο και στην συνέχεια με ένα τελευταίο έλεγχο, ο οποίος διεξάγεται την ημέρα της υπογραφής των συμβολαίων, ώστε να αποφευχθούν τυχόν αλλαγές της τελευταίας στιγμής στους τίτλους ιδιοκτησίας.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens