Καταγραφή νέας ιδιοκτησίας στο Τοπικό Υποθηκοφυλακείο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο

Οι νέοι τίτλοι ιδιοκτησίας πρέπει να είναι καταγεγραμμένοι τόσο στο τοπικό υποθηκοφυλακείο, όπου βρίσκεται το ακίνητο, όσο και στο Εθνικό Κτηματολόγιο. Και τα δύο μητρώα εκδίδουν σχετική βεβαίωση στο όνομα του νέου αγοραστή.

Τέλη Τοπικού Κτηματολογίου: 0,5% επί της αξίας του ακινήτου

Τέλη Εθνικού Κτηματολογίου: 0,25% επί της αξίας του ακινήτου

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens