Νομική και διοικητική διαχείριση ακινήτου

Η εταιρεία μας αναλαμβάνει την συνολική διαχείριση της ακίνητης περιουσίας (συμβάσεις μίσθωσης, εξώσεις των ενοικιαστών, διαχείριση τραπεζικών λογαριασμών, κλπ) μετά την αγορά του πελάτη.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens