Υπογραφή Πληρεξουσίου

Προκειμένου η εταιρεία μας να μπορέσει να αναλάβει την διαδικασία αγοράς ενός ακινήτου για τον πελάτη της καθώς και για την έκδοση κάρτας μόνιμης διαμονής του αγοραστή και της οικογενείας του στην χώρα, απαιτείται ένα Πληρεξούσιο έγγραφο προς έναν ή περισσότερους συνεργάτες μας.

Το εν λόγω έγγραφο υπογράφεται από τον πελάτη ενώπιον Συμβολαιογράφου και ενός μεταφραστή (η παρουσία του οποίου θεωρείται απαραίτητη ώστε να μεταφράσει το περιεχόμενο του πληρεξουσίου από τα ελληνικά στα μητρική γλώσσα του πελάτη).

Το πληρεξούσιο έγγραφο μας δίνει την δυνατότητα να εκπροσωπήσουμε πλήρως τον πελάτη, χωρίς να απαιτείται η φυσική παρουσία του ίδιου και για κάθε  πιθανή ενέργεια προς διεκπεραίωση.

Ουσιαστικά με το εν λόγω έγγραφο ενεργούμε στο όνομα του πελάτη χωρίς να υπάρχει η ανάγκη να βρίσκεται ο ίδιος στην Ελλάδα.

Μέσω αυτού, ο πελάτης μας εξουσιοδοτεί για τα εξής παρακάτω:

  • Να έχουμε πρόσβαση στον τραπεζικό λογαριασμό του πελάτη, προκειμένου να πραγματοποιούμε αναλήψεις και καταθέσεις χρημάτων, για έκδοση επιταγών, να πραγματοποιούμε και να δεχόμαστε πληρωμές και γενικότερα για τη διαχείριση του εν λόγω λογαριασμού.
  • Να έχουμε την δυνατότητα να υποβάλλουμε και να λαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα έγγραφα που αφορούν ενέργειες πριν την υπογραφή των συμβάσεων (πληρωμή φόρων κλπ).
  • Να έχουμε την δυνατότητα να υπογράψουμε τη σύμβαση για λογαριασμό του πελάτη.
  • Να έχουμε την δικαιοδοσία υποβολής της αίτησης για έκδοση του δελτίου μόνιμης διαμονής προς τις κρατικές αρχές και να προβαίνουμε σε οποιαδήποτε σχετική ενέργεια.

2

Παρά την υπογραφή της Συμβολαιογραφικής πράξης και για λόγους ασφαλείας, για κάθε ενέργεια που πραγματοποιείται για λογαριασμό του πελάτη, χρειαζόμαστε την συναίνεση και την γραπτή ρητή άδεια του ιδίου, μέσω e-mail.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens