Ίδρυση εταιριών

Σε χώρες της ΕΕ και σε Τρίτες Χώρες:

Ο Όμιλος της Fine Life Group Ltd εξειδικεύεται στην παροχή εταιρικών υπηρεσιών (ίδρυση και διαχείριση Εταιριών Limited καθώς και Δημοσίων Εταιριών) στην Κύπρο, μέσω των γραφείων μας στην Λεμεσό και στο Παραλίμνι.

Μέσω των συνεργατών της παγκοσμίως, η Fine Life Group Ltd εκτείνεται στην δικαιοδοσία 38 χωρών (Ανγκουίλα, Αυστραλία, Μπαχάμες, Μπελίζε, Βερμούδες, Βρετανικές Παρθένες Νήσους, Βουλγαρία, Καναδά, Κίνα, Κόστα Ρίκα, Κύπρο, Δανία, Δομινικανή Δημοκρατία, Ντουμπάι, Γεωργία, Γιβραλτάρ, Ελλάδα, Χονγκ Κονγκ, Ουγγαρία, Ιρλανδία, Τζέρσει, Λετονία, Λιχτενστάιν, Λουξεμβούργο, Μάλτα, Κάτω Χώρες, Νέα Ζηλανδία, Παναμά, Ρωσία, Σιγκαπούρη, Σεϋχέλλες, Σκωτία, Ελβετία, Ουκρανία, Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, Ηνωμένο Βασίλειο, Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και Ουρουγουάη).

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε εδώ

 

Στην Ελλάδα (ΑΕ, ΕΠΕ, ΙΚΕ)

Ανώνυμη εταιρεία: Η ΑΕ είναι μια νομική οντότητα που περιορίζει την ευθύνη των μετόχων στην εταιρική τους εισφορά. Αυτός ο τύπος εταιρείας απολαμβάνει της μεγαλύτερης αξιοπιστίας στην Ελλάδα. Η διοίκηση της ΑΕ ασκείται από το Διοικητικό Συμβούλιο (που πρέπει να αποτελείται από τουλάχιστον 3 μέλη) και από τους μετόχους κατά τις γενικές συνελεύσεις.

Μαζί με τους συνεργαζόμενους Συμβολαιογράφους μας, αναλαμβάνουμε όλα τα απαιτούμενα για την ίδρυση μιας ΑΕ. Αναλαμβάνουμε όλες τις απαιτούμενες πληρωμές, και καταθέτουμε τα απαραίτητα έγγραφα και αιτήσεις στις αρμόδιες Αρχές. Η ίδρυση λογίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί με την εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η συγγραφή του Καταστατικού Εγγράφου και η ολοκλήρωση της φορολογικής εγγραφής είναι, επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Το ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο για την ίδρυση μιας ΑΕ είναι αυτή τη στιγμή στις 24.000 Ευρώ, το οποίο πρέπει να καταβληθεί πλήρως κατά την ίδρυση, ενώ η αποπληρωμή πρέπει να πιστοποιηθεί από τους Συμβούλους εντός δύο μηνών από την ημερομηνία ίδρυσης.

Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης: Η ΕΠΕ είναι μια νομική οντότητα που περιορίζει την ευθύνη των εταίρων στην εταιρική τους εισφορά (μερίδιο). Αυτός ο τύπος εταιρείας είναι ιδανικός για μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Η διοίκηση της ΕΠΕ ασκείται από την συνέλευση των εταίρων και από την Διοίκηση. Στην πράξη, η διοίκηση ανατίθεται σε έναν ή περισσότερους διαχειριστές οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού.

Δεν υπάρχει ελάχιστο απαιτούμενο κεφάλαιο για την ίδρυση μιας ΕΠΕ. Το κεφάλαιο χωρίζεται σε ίσα μερίδια (χωρίς ελάχιστη ονομαστική αξία) το οποίο πρέπει να αποπληρωθεί κατά την ίδρυση. Ομοίως με τα αναφερόμενα περί της ΑΕ, αναλαμβάνουμε κάθε διαδικασία για την ίδρυση της ΕΠΕ.  Η ίδρυση λογίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί με την εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η συγγραφή του Καταστατικού Εγγράφου και η ολοκλήρωση της φορολογικής εγγραφής είναι, επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Μια ΕΠΕ μπορεί να έχει ως εταίρο μόνο ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο και σε αυτή την περίπτωση το όνομα περιέχει τον όρο «Μονοπρόσωπη ΕΠΕ».

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία (ΙΚΕ): Η ΙΚΕ αποτελεί έναν νέο τύπο εταιρείας που εισήχθη με νόμο το 2012. Είναι αποκλειστικά υπόλογη για τα εταιρικά χρέη, ενώ οι υποχρεώσεις των εταίρων της για τα εταιρικά χρέη περιορίζονται στο ποσό που αναφέρεται στο Καταστατικό της. Η εταιρεία διοικείται από έναν ή περισσότερους διαχειριστές οι οποίοι ενεργούν μεμονωμένα ή από κοινού. Δεν απαιτείται ελάχιστο εταιρικό κεφάλαιο, ενώ και οι εταίροι μπορούν να συμμετέχουν με μετρητά ή με εισφορές σε είδος, με την μορφή παροχής υπηρεσιών προς την εταιρεία, ή με την μορφή παροχής εγγύησης προς τρίτα μέρη.

Η ίδρυση λογίζεται ότι έχει ολοκληρωθεί με την εγγραφή της εταιρείας στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο. Η συγγραφή του Καταστατικού Εγγράφου και η ολοκλήρωση της φορολογικής εγγραφής είναι, επίσης, στο πλαίσιο των αρμοδιοτήτων μας.

Λόγω της ευελιξίας τους, η πλειοψηφία των νεοσύστατων εταιρειών λαμβάνουν την μορφή Ιδιωτικής Κεφαλαιουχικής Εταιρείας.

 

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens