Αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Οι εξειδικευμένοι και έμπειροι δικηγόροι – συνεργάτες του γραφείου μας παρέχουν υψηλής ποιότητας νομικές συμβουλές, αναλαμβάνουν την προετοιμασία των νομικών σας κειμένων και σας εκπροσωπούν σε διαπραγματεύσεις και οποιαδήποτε διαδικασία ενώπιον των ελληνικών δικαστηρίων. Μεταξύ άλλων οι συνεργάτες μας σας καλύπτουν σε θέματα αστικών και εμπορικών συμβάσεων (αγοραπωλησίες, δωρεές, συμβάσεις δικαιόχρησης, συμβάσεις εκχώρησης, συμφωνίες μετόχων, κοινοπραξίες, συμβάσεις εμπορικής αντιπροσωπείας κ.λπ.). Επίσης αναλαμβάνουν υποθέσεις σχετικά με ακίνητα (ζητήματα εμπράγματου δικαίου) και παντός είδους αδικοπραξίες.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens