Φορολογικές Διαφορές

Λαμβάνοντας υπόψη την πολυπλοκότητα του φορολογικού συστήματος στην Ελλάδα, οι εξειδικευμένοι συνεργάτες μας σας παρέχουν συνεχή υποστήριξη σχετικά με οποιαδήποτε φορολογική σας διαφορά με το Ελληνικό κράτος. Έτσι, παρέχουμε ειδικές συμβουλευτικές υπηρεσίες και πλήρη νομική υποστήριξη, καθώς οι συνεργάτες μας σας εκπροσωπούν ενώπιον παντός αρμοδίου δικαστηρίου και διοικητικής Αρχής.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens