Οικογενειακές και κληρονομικές υποθέσεις

Οι συνεργαζόμενοι με την εταιρεία μας δικηγόροι ασχολούνται με κάθε ζήτημα οικογενειακού δικαίου σε κάθε επίπεδο, μεταξύ άλλων με διαζύγια, χωρισμό περιουσιακών στοιχείων, επιμέλεια και επικοινωνία ανήλικων τέκνων κ.λπ. Οι συνεργάτες μας έχουν εκτενή εμπειρία σε ζητήματα οικογενειακού δικαίου που περιλαμβάνουν περισσότερες δικαιοδοσίες, ως επίσης και σε ζητήματα κληρονομικού δικαίου.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens