Ποινικό Δίκαιο

Οι συνεργάτες ποινικολόγοι μας σας προσφέρουν νομική υποστήριξη σε παντός είδους ποινικές υποθέσεις, περιλαμβανομένων των συντάξεων μηνύσεων και εγγράφων εξηγήσεων, της προετοιμασίας και της εκπροσώπησης ενώπιον των ποινικών δικαστηρίων. Επιπλέον, κατέχουμε πολύτιμη πείρα σε υποθέσεις οικονομικού εγκλήματος (απάτη, δωροδοκία, υπεξαίρεση, ηλεκτρονικό έγκλημα, πλαστογραφία κ.λπ.) ως επίσης και σε υποθέσεις ιατρικών σφαλμάτων.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens