Πνευματική και Βιομηχανική Ιδιοκτησία

Προσφέρουμε στον τομέα αυτό κάθε απαιτούμενη υπηρεσία, μεταξύ άλλων την κατοχύρωση εμπορικών σημάτων και πατεντών, την προστασία των δικαιωμάτων σας, την προετοιμασία ή/και τον έλεγχο των σχετικών νομικών κειμένων, και όλα αυτά μέσω των έμπειρων δικηγόρων-συνεργατών μας.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens