Λογιστικές πράξεις και τήρηση λογιστικών βιβλίων

Το πακέτο των προσφερόμενων λογιστικών υπηρεσιών από τους εξειδικευμένους συνεργάτες της εταιρείας μας είναι σχεδιασμένο ώστε να ανταποκρίνεται στις προσωπικές σας ανάγκες.

Προσφέρουμε ευελιξία, αναλαμβάνοντας το σύνολο των λογιστικών σας αναγκών, διεκπεραιώνοντας με αποτελεσματικότητα τις καθημερινές σας ανάγκες. Εναλλακτικά, μπορούμε να προσφέρουμε συγκεκριμένες και προσωποποιημένες λογιστικές συμβουλές οποτεδήποτε τις χρειαστείτε.

Η παροχή των υπηρεσιών μας συνοδεύεται από την πλήρη υποστήριξη των σχετικών προγραμμάτων λογισμικού, ώστε να εξασφαλίσουμε ότι λαμβάνετε στο μέγιστο βαθμό τις δυνατότητες που προσφέρονται από το λογιστικό σας σύστημα.

Τα βιβλία και στοιχεία τηρούνται σύμφωνα με τα Ελληνικά Λογιστικά Πρότυπα ή/και τα Διεθνή Πρότυπα Χρηματοοικονομικής Αναφοράς.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens