Εξαγορές & Συγχωνεύσεις

Οι διαδικασίες συγχωνεύσεων  και εξαγορών διαδραματίζουν καίριο ρόλο στην αναδιάρθρωση των επιχειρήσεων, και η επιτυχημένη, μπορεί να αποτελέσει καταλύτη για την ανάπτυξη μιας επιχείρησης.

Η συγχώνευση ή εξαγορά  δύο ή περισσοτέρων εταιρειών μπορεί να ενισχύσει σημαντικά την επιχειρηματική δυναμική και να δημιουργήσει σειρά επιχειρηματικών ευκαιριών. Στις περισσότερες περιπτώσεις, τόσο μεγάλες όσο και μικρομεσαίες επιχειρήσεις μπορούν να επωφεληθούν από μια επιτυχημένη συγχώνευση ή εξαγορά. Στόχος μας είναι να παρέχουμε, μέσω των έμπειρων συνεργατών μας, τις κατάλληλες νομικές, φορολογικές και επιχειρηματικές συμβουλές καθώς και την σχετική πρακτική καθοδήγηση στους πελάτες μας.

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens