Υπηρεσίες Διαχείρισης Ακινήτων για αλλοδαπούς πολίτες

Η εταιρεία μας προσφέρει υπηρεσίες διαχείρισης ακινήτων στην περιοχή της Αθήνας, καθώς και σε όλη την Ελλάδα, συμπεριλαμβανομένων των ακόλουθων υπηρεσιών:

  • Διαχείριση των φορολογικών υποχρεώσεων και λοιπών πληρωμών που σχετίζονται με τα ακίνητα.
  • Υποβολή φορολογικών δηλώσεων για τους ιδιοκτήτες ακινήτων
  • Υπηρεσίες που σχετίζονται με το κτηματολόγιο (εγγραφές, τροποποιήσεις κ.λπ.)
  • Συμβουλευτικές υπηρεσίες σχετικά με μισθώσεις ακινήτων
  • Εποπτεία του ακινήτου μέσω επισκέψεων (προαιρετικά)

Τα Γραφεία μας

Флаг России
Fine Life Moscow
Флаг Кипра
Fine Life Limassol
Флаг Великобритании
Fine Life London
Флаг Грузии
Fine Life Tbilisi
Флаг Греции
Fine Life Athens